მცენარეთა დაცვის საშუალებები - Agrosphere
აგრო-კონსულტაცია: +995 322 500 900