აგრო-კონსულტაცია: +995 322 500 900
გალერეა ჩვენს შესახებ კონტაქტები

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მონაცემების შეგროვების მიზნობრიობა:
მონაცემების შეგროვების მიზანია მომსახურებისა და პროდუქციის გაუმჯობესება, მოგაწოდოთ შეტყობინებები, შეთავაზებები და ინფორმაცია აქციების შესახებ, დავიცვათ როგორც ჩვენი და მესამე მხარის უფლებები და ინტერესები, ასევე მოქმედი კანონმდებლობა.

მონაცემების შეგროვების გზები: 
თქვენ პირადად გვაწვდით აღნიშნულ ინფორმაციას ჩვენს გაყიდვების ჯგუფის ან კორპორატიული გაყიდვების ჯგუფთან ურთიერთობისას, ინფორმაცია ასევე მოგვეწოდება cookie ფაილების და სხვა ტექნოლოგიების მეშვეობით, ჩვენი პროდუქტების ან ვებგვერდის გამოყენებისას.

პერსონალური ინფორმაციის შემადგენლობა:
ჩვენ შესაძლოა მოვიპოვოთ თქვენზე ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, სქესი, მისამართი, ელ.ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, IP მისამართი, მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო ნომერი, ადგილმდებარეობა და ა.შ. ვებ-გვერდს, agrosphere.ge, არ გააჩნია წვდომა ანგარიშსწრებისას გამოყენებულ საგადახდო ბარათებზე. ბარათით ანგარიშსწორებისას ხდება გადამისამართება პარტნიორი ბანკის დაცულ გვერდზე, რომელიც მთლიანად პასუხისმგებელია ამ ინფორმაციის დაცვაზე.

ინფორმაციის კონფიდენციალურობა:
თქვენი მონაცემები დაცულია და გამოყონებულია მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის ან შვილობილი ორგანიზაციების მიერ, ინფორმაცია გადაეცემა მესამე მხარეს მხოლოდ კანონით ვალდებულ შემთხვევებში.

თქვენი უფლებები პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით: 
თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ შეგროვებული მონაცემების შესახებ, ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების კორექტირება და იმ მონაცემების განადგურება, რომელიც კანონმდებლობის და ჩვენი შიდა რეგულაციების თანახმად აღარ არის საჭირო დამუშავებისათვის. ასევე თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ პირადი მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, მაგალითად მარკეტინგული შეტყობინებების შეწყვეტა და გარკვეული მონაცემების მოპოვება და გამოყენება.


კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
ჩვენ, შპს „ნობლექსი“ პატივს ვცემთ თქვენს კონფიდენციალურობას და მზად ვართ დავიცვათ თქვენი უფლებები თქვენი პერსონალური მონაცემების კანონიერი დამუშავების და დაცვის კუთხით. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გთავაზობთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ან ნებისმიერი მონაცემების გამოყენების შესახებ მკაფიო განმარტებას.
დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენ ვიცავთ მიღებულ ინფორმაციას. ჩვენი ვებსაიტის, პროდუქტებისა თუ სერვისების გამოყენებით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას თქვენი მონაცემების შეგროვების, გამოყენების და გაზიარების შესახებ მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.
წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ექვემდებარება პერიოდულ განახლებას; აქედან გამომდინარე, საჭიროა მისი გაცნობა გარკვეული პერიოდულობით.  

მონაცემების შეგროვების მიზეზი და მიზანი
ჩვენ ვიყენებთ თქვენ შესახებ შეგროვებულ მონაცემებს, რათა მოგაწოდოთ მომსახურება, გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქცია და სერვისები; გაგიწიოთ მხარდაჭერა; და გამოგიგზავნოთ შეტყობინებები, შეთავაზებები და ინფორმაცია აქციების შესახებ, დავიცვათ ჩვენი და მესამე მხარის უფლებები, ინტერესები და მოქმედი კანონმდებლობა.
თქვენს მონაცემებს ჩვენ ვიყენებთ ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისათვის:

 • თქვენი იდენტიფიკაცია ონლაინ საიდენტიფიკაციო სისტემების გამოყენებით;
 • მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და უზრუნველყოფა;
 • თქვენი მონაცემების მიხედვით საუკუთესო პროდუქტებისა და შეთავაზებების შემოთავაზება;
 • ჩვენი ვებ-გვერდების ადმინისტრირება და დახვეწა, უსაფრთხოების დაცვა და იმის უზრუნველყოფა, რომ კონტენტი თქვენს მოწყობილობაზე წარმოდგენილი იქნას ყველაზე ეფექტური ფორმით;
 • ახალი სერვისების შემუშავება და შეთავაზება;
 • სტატისტიკური და საბაზრო კვლევის მიზნებისათვის, თქვენთვის და სხვა პირებისათვის მიწოდებული რეკლამების ეფექტურობის გაზომვა ან გაცნობიერება, და თქვენთვის შესაბამისი რეკლამის მიწოდება;
 • ჩვენი კომპანიის, ჩვენი ჯგუფის კომპანიის და მესამე მხარის შესაბამისი პროდუქტებისა და მომსახურების (ვებ-გვერდებზე, მობილური სერვისებით, ფოსტით, ელ-ფოსტით, ტელეფონით ან მოკლე ტექსტური შეტყობილების მეშვეობით) რეკლამირება, და ჩვენი შემოთავაზებების პერსონალიზაცია თქვენი სურვილების შესაბამისად;მონაცემების შეგროვების გზები:
ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას სამი გზით: 

 1. თქვენგან ინფორმაცია მოგვეწოდება პირისპირ შეხვედრისას ჩვენი კონსულტანტების, გარე გაყიდვებისა და კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერების საშუალებით კონსულტაციებისა და შთავაზებების მიღებისას.
 2. ლოილურობის ბარათის განაცხადის შევსებისას
 3. ჩვენს ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას და მისი გამოყენების დროს, სოციალური მედიის საშუალებით, ფოსტით, ელექტრონული ფოსტით, ტელეფონით, "პირდაპირი ჩატით" ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით ან სერვისით,


ჩვენ მიერ ინფორმაციის ავტომატური მოგროვება ხორციელდება cookie ფაილების მეშვეობით და მსგავსი ტექნოლოგიებით.


შეგროვებული მონაცემების შემადგენლობა:
მონაცემთა შეგროვება და დამუშავება შესაძლებელია ჩვენი ვებ-გვერდის, მობილური აპლიკაციების ან ჩვენი სერვისების გამოყენების დროს ან ნებისმიერ დროს ჩვენთან კომუნიკაციისას.

თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწვდით:

 • ჩვენს ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას, ჩვენი ვებ გვერდის ან მობილური აპლიკაციით სარგებლობისას, ნებისმიერი ფორმის შევსებისას. თქვენ შესაძლოა აღნიშნული ინფორმაცია გადასცეთ ჩვენს თანამშრომლებს ან პარტნიორებს ნებისმიერი სხვა გზით.
 • როდესაც აკეთებთ შეტყობინებას პრობლემის შესახებ, ან გვიკავშირდებით პროდუქტებსა თუ მომსახურებასთან დაკავშირებით.
 • როდესაც მონაწილეობას იღებთ დისკუსიებში, აკომენტარებთ ჩვენს პოსტებზე ან იყენებთ სხვა სოციალური მედიის ფუნქციებს ჩვენს ვებ-გვერდზე, რეკლამას ან გამოკითხვას, ან ჩვენი ვებ-გვერდების ან სოციალური მედიის საშუალებით განხორციელებულ სხვა ღონისძიებებს.
 • როდესაც მონაწილეობას იღებთ კონკურსში, რელამაში ან კვლევაში, მათ შორის ჩვენს პარტნიორებთან და სოციალურ მედიაში.
 • თუ რაიმე სხვა მიზეზით გვიკავშირდებით ზემოთ აღნიშნული მეთოდებით.


თქვენ მიერ მითითებული ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს: თქვენს სრულ სახელს (გვარი, სახელი), პირად ნომერს, მისამართს, ელექტრონული ფოსტის მისამართს და ტელეფონის ნომერს, დაბადების თარიღს, სქესს, ოჯახური მდგომარეობას, დასაქმების სტატუსს, და ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გადმოგვცემთ.
ჩვენ ჩავიწერთ, შევინახავთ და საჭიროების შემთხვევაში გამოვიყენებთ თქვენ მიერ ზემოთ მითითებული ფორმით მიწოდებულ ინფორმაციას. ჩვენ ასევე შესაძლოა ჩავიწეროთ თქვენთან ტელეფონით განხორციელებული კომუნიკაცია.