სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა - Agrosphere
აგრო-კონსულტაცია: +995 322 500 900